PĘDY BAMBUSA nitki 2950 g

  • Waga: 1.8 kg
  • Marka produktu: Kier